„ATP-14631 Lviv“ GmbH 79024 Lviv,  Plastova Str. 10 ТМ EAST WEST EUROLINES

0152 53 89 81 81

0525 15 08 41 01

0525 48 25 90 61

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson-Köln durch Leipzig

-2--5--   1--4---
19:00

Kherson, ZOB Budyonny str. 1

01:15
20:30 Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--3--6-
--3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
4:30 Leipzig, ZOB 16:00
7:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
8:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 8:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 7:40
13:30 Wuppertal, Hbf 7:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 6:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN 6:00
---4--7   -2---6-

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kiew-Köln durch Leipzig

--3--6-   --3---7
6:20 Kiew Eisenbahn, Petlyury str. 32 17:00
6:40 Kiew "Dachna" Prospect. Victory, 142 16:20
8:30 Zhitomir ZOB, Kiew str. 93 14:35
10:30 Rivne ZOB, Kiew str. 40 11:55
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
4:30 Leipzig, ZOB 16:00
7:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
8:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 8:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 7:40
13:30 Wuppertal, Hbf 7:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 6:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN 6:00
---4--7   -2---6-

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Iv.Frankivsk-Köln durch Leipzig

    --3---7
  Iv.Frankivsk, Gorbachevskogo str. 13:25
  Kalusch ZOB, Privokzal'na str., 3 12:40
  Dolyna ZOB, Shevchenko str. 1a 12:00
  Striy ZOB, Vokzal'na str. 7b 11:05
  Lvov, ZOB Striysky str. 109 10:00
     
  Leipzig, ZOB 16:00
  Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
  Hannover, ZOB 12:00
  Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
  Dortmund, Busbahnof Steinstr 8:30
  Essen, HBF Sudseite 7:40
  Wuppertal, Hbf 7:10
  Düsseldorf, Hbf Worringerstr 6:40
  Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN 6:00
    -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky-Köln durch Leipzig

--3----   -
8:30 Kamenec-Podolsky, Fьrsten Koriatovichey str. 19 -
10:30 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 -
11:14 Terebovlya ZOB, Wasylka str.75  
11:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 -
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 -
     
4:30 Leipzig, ZOB -
7:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz -
8:30 Hannover, ZOB -
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede -
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr -
12:50 Essen, HBF Sudseite -
13:30 Wuppertal, Hbf -
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr -
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN -
---4---   -

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson-Osnabrück

-2--5--   1--4---
19:00

Kherson, ZOB Budyonny str. 1

01:15
20:30 Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--3--6-
--3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kiew-Osnabrück

--3--6-   --3---7
6:20 Kiew Eisenbahn, Petlyury str. 32 17:00
6:40 Kiew "Dachna" Prospect. Victory, 142 16:20
8:30 Zhitomir ZOB, Kiew str. 93 14:35
10:30 Rivne ZOB, Kiew str. 40 11:55
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Iv.Frankivsk-Osnabrück

    --3---7
  Iv.Frankivsk, Gorbachevskogo str. 13:25
  Kalusch ZOB, Privokzal'na str., 3 12:40
  Dolyna ZOB, Shevchenko str. 1a 12:00
  Striy ZOB, Vokzal'na str. 7b 11:05
  Lvov, ZOB Striysky str. 109 10:00
     
  Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
  Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
  Hamburg, ZOB 12:15
  Bremen, ZOB 10:10
  Osnabrück, Hbf 08:30
    -2---6-

 

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky-Osnabrück

--3----   -
8:30 Kamenec-Podolsky, Fьrsten Koriatovichey str. 19 -
10:30 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 -
11:14 Terebovlya ZOB, Wasylka str. 75  
11:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 -
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 -
     
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 -
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm -
7:35 Hamburg, ZOB -
9:25 Bremen, ZOB -
11:00 Osnabrück, Hbf -
---4---   -

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Frankfurt am Main

-2--5--   1--4---
19:00

Kherson, ZOB Budyonny str. 1

01:15
20:30 Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 23:55
23:15 Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 21:45
--3--6-
--3---7
02:30 Uman ZOB, Kievskaya str. 1 18:10
06:00 Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 14:55
08:30 Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 12:50
10:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 10:40
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
3:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 18:10
4:10 Chemnitz, /Busbahnhof 17:10
7:25 Nürnberg/ ZOB 14:00
8:55 Regensburg/ Bbh 12:00
11:10 München P+R Fröttmanig 10:20
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 8:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal 7:00
15:35 Karlsruhe/ZOB Sudseute Hbf 6:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Südseite 4:20
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Kiew - Frankfurt am Main

--3--6-   --3---7
6:20 Kiew Eisenbahn, Petlyury str. 32 17:00
6:40 Kiew "Dachna" Prospect. Victory, 142 16:20
8:30 Zhitomir ZOB, Kiew str. 93 14:35
10:30 Rivne ZOB, Kiew str. 40 11:55
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 8:15
     
3:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 18:10
4:10 Chemnitz, /Busbahnhof 17:10
7:25 Nürnberg/ ZOB 14:00
8:55 Regensburg/ Bbh 12:00
11:10 München P+R Fröttmanig 10:20
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 8:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal 7:00
15:35 Karlsruhe/ZOB Sudseute Hbf 6:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Südseite 4:20
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Iv.Frankivsk - Frankfurt am Main

    --3---7
  Iv.Frankivsk, Gorbachevskogo str. 13:25
  Kalusch ZOB, Privokzal'na str., 3 12:40
  Dolyna ZOB, Shevchenko str. 1a 12:00
  Striy ZOB, Vokzal'na str. 7b 11:05
  Lvov, ZOB Striysky str. 109 10:00
     
  Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 18:10
  Chemnitz, /Busbahnhof 17:10
  Nürnberg/ ZOB 14:00
  Regensburg/ Bbh 12:00
  München P+R Fröttmanig 10:20
  Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 8:20
  Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal 7:00
  Karlsruhe/ZOB Sudseute Hbf 6:00
  Frankfurt am Main, Hbf/Südseite 4:20
    -2---6-

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Kameneс-Podolsky - Frankfurt am Main

--3----   -
8:30 Kamenec-Podolsky, Fьrsten Koriatovichey str. 19 -
10:30 Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 -
11:14 Terebovlya ZOB, Wasylka str. 75  
11:50 Ternopol ZOB Zhivova str. 7 -
14:00 Lvov, ZOB Striysky str. 109 -
     
3:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str -
4:10 Chemnitz, /Busbahnhof -
7:25 Nürnberg/ ZOB -
8:55 Regensburg/ Bbh -
11:10 München P+R Fröttmanig -
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse -
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal -
15:35 Karlsruhe/ZOB Sudseute Hbf -
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Südseite -
---4---   -

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Dnipro - Frankfurt am Main

 

-2--5--   --3---7
22:00 Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 23:50
22:50 Kamyanskoe, ZOB, Loktyuhova str. 3 23:05
01:00 Kremenchug ZOB, Vorovskogo str. 32 20:55
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
03:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 18:10
04:10 Chemnitz /Busbahnhof 17:10
07:25 Nürnberg/ ZOB 14:00
08:55 Regensburg/ Bbh 12:00
11:10 München P+R Fröttmanig 10:20
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 08:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport, busterminal 07:00
15:35 Karlsruhe/BS Sudseute Hbf 06:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite 
04:20
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Dnipro - Köln durch Leipzig

 

-2--5--   --3---7
22:00 Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 23:50
22:50 Kamyanskoe, ZOB, Loktyuhova str. 3 23:05
01:00 Kremenchug ZOB, Vorovskogo str. 32 20:55
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw, ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
04:30 Leipzig, ZOB
16:00
07:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
08:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 08:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 07:40
13:30 Wuppertal, Hbf 07:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 06:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Airport KÖLN/BONN 06:00
---4---7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Dnipro - Osnabrück

 

-2--5--   --3---7
22:00 Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 23:50
22:50 Kamyanskoe, ZOB, Loktyuhova str. 3 23:05
01:00 Kremenchug ZOB, Vorovskogo str. 32 20:55
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109
07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
02:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
03:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
07:35 Hamburg, ZOB 12:15
09:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationalen Buslinie Charkiv - Frankfurt am Main

 

-2--5--   1--4---
21:00 Charkiw ZOB, Pryvokzalna str.10
22:00 Charkiw, ZOB-1, Gagarina ave, 22 00:05
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 22:05
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
03:05 Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str 18:10
04:10 Chemnitz /Busbahnhof 17:10
07:25 Nürnberg/ ZOB 14:00
08:55 Regensburg/ Bbh 12:00
11:10 München P+R Fruttmanig 10:20
13:25 Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse 08:20
14:35 Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport, busterminal 07:00
15:35 Karlsruhe/BS Sudseute Hbf 06:00
17:15 Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite 04:20
---4--7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Charkiw - Köln durch Leipzig

 

-2--5--   1--4---
21:00 Charkiw, ZOB, Pryvokzalna str. 10
22:00 Charkiw, ZOB-1, Gagarina ave, 22 00:25
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 22:05
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40
11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
04:30 Leipzig, ZOB 16:00
07:30 Braunschweig, ZOB Berliner Platz 13:00
08:30 Hannover, ZOB 12:00
10:00 Bielefeld, Bahnhof Brackwede 10:30
12:00 Dortmund, Busbahnof Steinstr 08:30
12:50 Essen, HBF Sudseite 07:40
13:30 Wuppertal, Hbf 07:10
13:50 Düsseldorf, Hbf Worringerstr 06:40
14:30 Köln, Kennedy Str.51147 Airport KÖLN/BONN 06:00
---4---7   -2---6-

Fahrplan auf der internationale Buslinie Charkiw - Osnabrück

 

-2--5--   1--4---
21:00 Charkiw ZOB, Pryvokzalna str.10
22:00 Charkiw, ZOB-1, Gagarina ave, 22 00:25
00:20 Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 20:55
06:20 Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 16:25
06:40 Kyiw ZOB "Dachna", Peremohy ave 142 15:40
08:30 Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 13:55
10:30 Rivne ZOB, Kyivska str. 40 11:10
14:00 Lviv, ZOB Stryyska str. 109 07:30
     
  BCP Krakivets /BCP Korchova  
2:25 Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 17:45
3:45 Berlin, ZOB am Funkturm 16:15
7:35 Hamburg, ZOB 12:15
9:25 Bremen, ZOB 10:10
11:00 Osnabrück, Hbf 08:30
---4--7   -2---6-

East west eurolines